Brief 3

“Compose an 8 bar piece which uses a round harmonic pattern of fifths, to be played at the beginning of a marriage ceremony.”

Mae cylch o 5edau yn gyfle da i greu dilyniannau – edrychwch ar rannau’r recorder a’r obo ym marrau 5–7 yr enghraifft. Dechreuwch drwy greu alaw a llinell fas gyda phatrwm cordiau clir a syml. Wedyn gallwch addurno’r deunydd cychwynnol fel y mynnwch. Sylwch fod rhan y recorder a’r obo’n efelychu ei gilydd yn ogystal â chreu dilyniannau.

Dyma ddolenni at enghreifftiau y gallech wrando arnyn nhw cyn cychwyn cyfansoddi eich darn gwreiddiol eich hun:

(frameborder 0:40)

(bars 4 a 5)

(bars 23–26)

(bars 7–12 starting on the A minor7 chord)

Make notes describing what you hear in the above examples.

Elements Notes
chords
rhythm
bass line
dilyniant
efelychiad